Logo Budujemy Tarasy

Budujemy Tarasy

Budowa tarasu kompozytowego na gruncie krok po kroku

Wszystko co musisz wiedzieć o budowie tarasu na gruncie. Krok po kroku przedstawiamy czynności, które musisz wykonać, aby cieszyć się prawidłowo zbudowanym tarasem kompozytowym na gruncie.

Jak zbudować taras kompozytowy na gruncie?

Większość klientów nie miała wcześniej styczności z takim rozwiązaniem, dlatego bardzo często słyszymy pytanie, jak takie prace wyglądają w praktyce? W pierwszym kroku wytyczamy jego obrys, a następnie wyznaczamy miejsca, w których staną punktowe słupy betonowe lub podpory legarów tarasu.

 

Hydroizolacja tarasu oraz podpór betonowych

W kolejnym kroku konstrukcji tarasu z desek kompozytowych na gruncie przystępujemy do hydroizolacji. Odpowiednia ochrona przeciwwodna tarasu ma wpływ na jego trwałość i wytrzymałość w nadchodzących latach użytkowania.  Po wykonaniu izolacji przystępujemy do wykonywania odwiertów w ziemi na głębokość ok. 0,90-1,20 m (poniżej strefy przemarzania) za pomocą świdrów ręcznych bądź spalinowych. Odwierty przy elewacji wykonujemy zawsze za pomocą świdrów ręcznych celem wyeliminowania ryzyka uszkodzenia elewacji zewnętrznej budynku. W tak powstałych otworach umieszczamy rurę PCV (kanalizacyjna) o średnicy 20 cm, która w całości wypełniamy betonem przygotowanym na miejscu inwestycji. Zalane słupki betonowe powinny schnąć około 1,5, do 2 tygodni. Jest to czas potrzebny na prawidłowe związanie betonu. Po tym odstępie czasowym możemy bez obaw przystąpić do kolejnego etapu prac, czyli właściwego montażu tarasu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Hydroizolacja tarasu krok po kroku – jak i czym zaizolować taras?

 

Przygotowanie gruntu pod tarasem

Trzeci krok to przygotowanie podłoża pod taras z deski kompozytowej. Zakres prac obejmuje rozłożenie maty (tkaniny ściółkującej) przeciwko przerastaniu roślinności i przysypanie jej cienką (około 3-4 cm) warstwą żwiru. Tkanina ma na celu zminimalizowanie ryzyka przerastania chwastów i roślinności między deskami. Pamietajmy, że nasiona roślin i chwastów, przenoszone są przez wiatr i ich zasiew jest samoistny, dlatego pomimo zastosowanej tkaniny ściółkującej mogą się pojawić pojedyncze chwasty (rośliny) pomiędzy deskami, które musimy sami wyrywać od czasu do czasu. Po zakończeniu prac ziemnych przechodzimy do budowy konstrukcji nośnej pod deski tarasowe.

Ostatni czwarty krok budowy tarasu kompozytowego.

Konstrukcję nośną tarasu kompozytowego na gruncie w przypadku podbudowy w postaci punktowych słupów betonowych stanowi kratownica wykonywana zazwyczaj z kompozytu lub profili aluminiowych od producenta desek kompozytowych. Składa się ona z legarów głównych wykonanych z kompozytu bądź profili aluminiowych, poziomowanych i mocowanych w odpowiednim rozstawie do wcześniej przygotowanych, punktowych słupów betonowych. Deski kompozytowe mocujemy w odpowiednim rozstawie do uprzednio wypoziomowanych legarów głównych.

Po prawidłowym wypoziomowaniu i montażu konstrukcji nośnej, tzw. kratownicy, można bez obaw przystąpić do mocowania desek kompozytowych, które, w odróżnieniu od tarasów na gruncie wykonanych z drewna, mocowane są do kontrlegarów za pomocą specjalnych, systemowych łączników umożliwiających niewidoczny montaż desek.

 

Pielęgnacja tarasu na gruncie

O taras na gruncie należy dbać regularnie i odpowiednio do zastosowanej nawierzchni. Oprócz standardowego utrzymywania porządku warto raz na jakiś czas porządnie umyć go wodą z delikatnym detergentem, np. pod ciśnieniem.

Sklep
Deski kompozytowe

Za chwilę oddzwonimy